8 maja 2018

Oferta

Pokazy i warsztaty naukowe

Organizują Państwo imprezę z udziałem dzieci lub młodzieży. Pragną Państwo zainteresować dzieci nauką? Jesteśmy od tego. W zależności od Państwa potrzeb i odpowiednich warunków lokalowych możemy zorganizować pokazy lub warsztaty z wykorzystaniem eksperymentów fizycznych, chemicznych czy przyrodniczych. Jesteśmy przygotowani zarówno na zajęcia w pomieszczeniach jak i na świeżym powietrzu.

Koszt pokazu/ warsztatu uzależniony jest od czasu jego trwania, od ilości i wieku uczestników, lokalizacji oraz od wybranych przez Państwo doświadczeń. Prosimy o kontakt, a przygotujemy optymalną dla Państwa potrzeb ofertę.

Szkolenia dla osób dorosłych

  • Szkolenia okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Szkolenia z magazynowania i transportu materiałów niebezpiecznych (doradca ADR),
  • Szkolenia specjalistyczne z klasyfikacji substancji chemicznych wg przepisów CLP i REACH,
  • Szkolenia dla nauczycieli / trenerów/ edukatorów z metod nauczania z zastosowaniem pedagogiki przygodowej / z użyciem eksperymentów 
  • Szkolenia specjalistyczne z ogrodnictwa i sadownictwa (dla rolników, działkowców)
  • Szkolenia z ochrony środowiska dla przedsiębiorców

Koszt szkolenia dla grupy uzależniony jest od czasu jego trwania, od ilości, lokalizacji oraz od wybranego szkolenia. Prosimy o kontakt, a przygotujemy optymalną dla Państwa potrzeb ofertę. O szkoleniach otwartych będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej 

Kompleksowa usługa bhp, ppoż. i  ochrony środowiska dla firm

Szkolenia bhp to nie wszystko. Zatrudnienie pracowników to dodatkowe obowiązki. Dobór środków ochrony indywidualnej, analiza ryzyka zawodowego, przygotowanie dokumentacji powypadkowej, opracowanie instrukcji bhp. To tylko niektóre zadania, które podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy Sanepidu. Potrzebujesz behapowca, skontaktuj się z nami – pełen wykaz usług bhp 

Nacisk na ochronę środowiska jest coraz większy. Pomagamy w prowadzeniu prawidłowej gospodarki odpadami (w tym prowadzeniu BDO) i przygotowywaniu sprawozdań do urzędu marszałkowskiego oraz KOBiZE.

Prosimy o kontakt. Ustalimy cenę usługi jednorazowej lub długoterminowej.

Doradztwo z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych ADR

Prowadzą Państwo przedsiębiorstwo przewozu materiałów. Przepisy Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. oraz  umowy europejskiej ADR nakładają na firmę obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, jeżeli firma świadczy przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek. Proponujemy swoje usługi w tym zakresie przez osobę mającą uprawnienia doradcy ADR (DGSA). 

Prosimy o kontakt – umówimy się na spotkanie w celu omówieniu szczegółów

Doradztwo z zakresu zakładania terenów zielonych

Planują Państwo założenie, modernizację lub zabiegi pielęgnacyjne ogrodu lub sadu. Potrzebują Państwo przygotować ekspertyzę rolnośrodowiskową. Nasi fachowcy są gotowi do wyzwań. Współpracujemy ze szkółkami drzew i krzewów ozdobnych i owocowych i Zespołem Szkół Ogrodniczych w Szczecinie.

Prosimy o kontakt – umówimy się na spotkanie w celu omówieniu szczegółów

Opinie specjalistyczne: ornitologiczne, chiropterologiczne, herpetologiczne, ichtiologiczne, gleboznawcze i geochemiczne

Prosimy o kontakt – umówimy się na spotkanie w celu omówieniu szczegółów

Pomiary środowiskowe gleby, wody, natężenia dźwięku i światła.

Pomiary środowiska pracy (natężenie światła, natężenie hałasu, pomiary elektryczne, sprawdzenie instalacji gazowych), pobór próbek środowiskowych do badań laboratoryjnych, współpraca z laboratoriami specjalistycznymi.

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
SOCIALICON