Sprawozdania do urzędu marszałkowskiego z zakresu środowiska i gospodarki odpadami

Do 31 marca b.r. należy przedstawić sprawozdania do urzędu marszałkowskiego, w tym: za korzystanie ze środowiska oraz za wytworzone odpady. Jeśli działalność związana jest z wytwarzaniem odpadów innych niż komunalne (ewentualnie wyszczególnionych odpadów wytworzyli Państwo poniżej limitów) to takie sprawozdanie należy do urzędu wysłać. Nieco inaczej jest ze sprawozdaniem za korzystanie ze środowiska – ale podmioty które posiadają samochody służbowe, wykorzystują substancje w procesie produkcji sklasyfikowane jako niebezpieczne lub zużywają zasoby naturalne zazwyczaj powinny takie sprawozdanie przygotować. Zachęcamy do współpracy przy przygotowywaniu sprawozdań – na terenie Szczecina i okolic istnieje możliwość,  by odwiedzić dana firmę i wyjaśnić ewentualne problemy.  

Jednocześnie istnieje możliwość współpracy przy prowadzeniu bazy BDO, przygotowywaniu innych sprawozdań (GUS, KOBiZE, TDT – dla przewoźników materiałów niebezpiecznych wymagających ADR). Cena usług uzależniona jest od wielkości firmy i/lub nakładu pracy przy wypełnianiu poszczególnych dokumentów.

Przedsiębiorcy, którzy nie dostosowali się do przepisów, mogą zostać ukarani grzywną (nawet do 52 000 zł!). Marszałek odpowiedniego województwa w drodze decyzji ustala wówczas opłatę, a jej wartość określana jest na podstawie wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub własnych ustaleń marszałka.

Zapraszamy do kontaktu, telefon nic Państwa nie kosztuje: 505 474 545

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
SOCIALICON