Po co BHP w firmie

Choć może się to wyda dziwne zadaniem pracowników BHP jest chronić pracodawcę! Póki nie zatrudniasz pracownika musisz dbać jedynie o swoje życie i zdrowie. Gdy zatrudniasz osobę na umowę o pracę zaczynasz być współodpowiedzialny za jej stan zdrowia. Nie wystarczy płacić składki ZUS, stajesz się adresatem dodatkowych przepisów, które spoczywają na pracodawcy.

Służby BHP mają za zadanie chronić Twoich interesów, tj. zadbać by pracownik nie miał roszczeń z tytułu warunków pracy, które mogą oddziaływać na jego stan fizyczny i psychiczny. Jeżeli zatrudniasz kilka osób możesz sam zająć się organizacją w zakresie bhp w pracy, przy większej liczbie zatrudnionych sprawy mogą Cię przerosnąć (choć zmiany w przepisach od 2019 r. pozwalają pracodawcy pełnić zadania służby BHP do wielkości firmy nie przekraczającej aż 50 pracowników).

Czy masz jednak na to czas? Można oddelegować na jakąś część etatu przeszkolonego pracownika, który zajmie się sprawami bhp w firmie. Opcją jest również outsourcing zadań bhp do firmy zewnętrznej. To rozwiązanie daje wiele korzyści, m.in. masz wykwalifikowanych fachowców, którzy wyręczą się z obowiązków, a nie musisz ich szkolić, zapewniać dodatków socjalnych, narzędzi i sprzętu. Gdy firma nie spełni Twoich oczekiwać zawsze możesz rozwiązać umowę. 

A może LABO. Sprawdź nas, nasze usługi kompleksowo zabezpieczą wszelkie obowiązki spoczywające na pracodawcy w zakresie bhp, ppoż. czy ochrony środowiska.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
SOCIALICON